fbpx

TRIADS DIGITAL SOLUTION

อัพเดทอาชีพใหม่ปี 2023 ในยุคที่ A.I. ครองเมือง

ปัจจุบันนี้ Ai ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้ว แต่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน การเกิดขึ้นของ AI เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุผลที่ทำให้ปัจจุบันนี้ อาชีพที่พัฒนาไปพร้อมกับการทำงานในระบบ AI ก็ได้พัฒนาขึ้นมาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ อีคอมเมิร์ซ การแพทย์ การธนาคาร การศึกษา ตามที่คุณ ธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัทเซอร์ทิส จำกัด ได้ทำการวิเคราะ ว่าอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่หลายองค์กรพยายามหาบุคลากรในตำแหน่งนั้นเพื่อเข้ามาทำงานร่วมกับ AI

 

 1. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AI Research Scientist) มีหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเอไอที่มีอยู่ให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเอไอที่มีประสิทธิภาพกับสถานการณ์และปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)ทั้งคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และสถิติ

 

 1. นักนิติวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Detective) ในเมื่อเรามีนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทางกฎหมายของมนุษย์แล้ว ในโลกยุค AI ก็ย่อมต้องมีนิติวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลด้วยเช่นกัน โดยหน้าที่หลัก ๆ ของอาชีพนี้คือ การสืบหาสิ่งที่เรายังไม่รู้ใน Big Data เพื่อค้นพบความลับอันยิ่งใหญ่ในข้อมูลจำนวนมหาศาลนั่นเอง คุณสมบัติหลักของอาชีพนี้คือ ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายประกอบกับความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงใน Big Data ที่ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลในนั้นได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

 

 1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) มีหน้าที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป และสร้างแบบจำลอง เช่น โมเดลแมชีนเลิร์นนิงที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้อัตโนมัติ และหาข้อสรุป ข้อมูลเชิงลึก การคาดการณ์อนาคตออกมาเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือตรวจจับหารูปแบบที่ผิดปกติในข้อมูล โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะต้องทำงานร่วมกับวิศวกรแมชชีนเลิร์นนิงที่จะนำโมเดลไปพัฒนาต่อเป็นซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน ดังนั้นทักษะที่ต้องมีคือ ความรู้ทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมทั้งความเข้าใจด้านธุรกิจเพื่อหาคำตอบข้อมูลเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น

 

 1. วิศวกรด้านแมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning Engineer) มีหน้าที่หลักในการสร้างซอฟต์แวร์ หรือ API ที่ประกอบด้วยโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่ทางนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ออกแบบขึ้นมา มาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานได้จริง สามารถเรียนรู้และประมวลผลได้เองตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นอาชีพที่เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ซึ่งต้องผสมผสานทักษะด้านการเขียนโปรแกรมกับการทำงานของเอไอและโมเดลเข้าด้วยกัน และการวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบว่าเครือข่ายทำงานอย่างปลอดภัยและคาดการณ์ปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

 • Security engineer
 • Network security engineer
 • Data security engineer
 • IA/IT security engineer

 

 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางไซเบอร์ (Cyber Law Expert) ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในธุรกิจต่างๆ ทำให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็มีจำนวนมากขึ้น หากนึกภาพไม่ออกให้นึกปัจจุบันเราที่มีการโกงเงินกันเกิดขึ้น หรือมัลแวร์ ไวรัสฟิชชิ่ง   และการโจมตีแบบ Denial-of-service attacks (DDOS) ดังนั้นตำแหน่งใหม่ที่น่าจับตามองและเป็นที่ต้องการคงหนีไม่พ้นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางไซเบอร์ ที่สามารถทำงานร่วมกับทีมเอไอในการพัฒนาโมเดลที่จะเข้ามารักษาความปลอดภัยให้กับองค์กร รวมทั้งเป็นโมเดลที่สามารถตรวจจับพฤติกรรมอันตรายเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ โดยจะต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญหลายด้าน ทั้งความรู้ด้านกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการมีซอฟท์สกิลด้านการสื่อสาร ต่อรอง และการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งยังต้องมีความรู้เชิงลึกด้านเทคโนโลยีและก้าวทันความปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบ

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  อาจรู้จักกันในชื่อตำแหน่งดังนี้ :

 • Information security specialist
 • IT specialist, information security
 • Information technology specialist — information security
 • IT security specialist