fbpx

Content marketing เป็นการทำการตลาดออนไลน์อีกประเภทหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันการตลาดของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยช่วยสนับสนุนการขาย กระตุ้นยอดให้ธุรกิจเติบโต สร้างตัวตนให้ชัด ด้วยการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพด้วย เนื้อหาและบทความที่มีคุณภาพ ที่นำเสนอผ่านรูปภาพ วิดีโอ เสียง สร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับแบรนด์ เพื่อส่งมอบคุณค่าและความรู้ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด สร้างการจดจำแบรนด์ กระตุ้นการตัดสินใจ เพิ่มยอดขาย สร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาว
โดยแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ Content Creative and Graphic design

CONTENT

MARKETING

CONTENT
CREATIVE​

เนื้อหา บทความที่ทำให้สื่อสารชัดเจน
และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยสามารถแบ่งตาม
Content Pillar ได้ 5 ประเภท

Product & Promotion

นำเสนอรายละเอียดสินค้า ราคา โปรโมชั่น ช่องทางการจัดจำหน่าย

Branding

นำเสนอแบรนด์ บ่งบอกตัวตน พูดถึงจุดเด่นของแบรนด์

Knowledge

นำเสนอข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เล่าถึงปัญหาหรือความกลัวของลูกค้า บอกประโยชน์ของสินค้า และผลการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า

Lifestyle

นำเสนอวิธีการใช้งาน บอกเทคนิค รวมถึง เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

Review & Testimonials

นำเสนอการใช้งานจริงของผู้ใช้งานจริง หรือ KOL และ Influencer

GRAPHIC DESIGN

การออกแบบดีไซน์ ที่สวยงาม แตกต่าง ดึงดูด
เพื่อสื่อความหมายของสินค้า สร้างตัวตนแบรนด์ให้ชัดเจน
เพื่อสื่อสารและกระตุ้นกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท

รูปภาพ :

รูปเดี่ยว มินิอัลบั้ม อัลบั้ม Carousel หรือที่เรียกว่าโฆษณาแบบ Clickable

วีดิโอ :

วีดีโอ โมชั่น

วีดิโอ :

วีดีโอ โมชั่น

ออกแบบแบรนด์ :

ออกแบบ Brand Guide CI โลโก้
นามบัตร แพคเกจจิ้งสินค้าและฉลากผลิตภัณฑ์

ออกแบบเว็บไซต์ :

ออกแบบสื่อ Social media ระบุ Mood and Tone ตาม CI ของแบรนด์ และ ออกแบบเว็บไซต์

ปรึกษารับแผนการตลาด ฟรี!

Contact

Address : 1165-1177 Room B3, 3rd Floor Rim Thang Rotfai Paknam Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110

Contact

Address : 1165-1177 Room B3, 3rd Floor Rim Thang Rotfai Paknam Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110