fbpx
logo png-01 1

TRIADS SERVICES

หัวใจหลักในการสร้างแบรนด์ให้น่าจดจำ โดดเด่นไม่เหมือนใคร ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแจ้งเกิดแบรนด์ใหม่ให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

CONTENT MARKETING

เครื่องมือทางการตลาด ที่จะช่วยสนับสนุนการขาย กระตุ้นยอดให้ธุรกิจเติบโต สร้างตัวตนให้ชัด ด้วยเนื้อหาและบทความที่มีคุณภาพ ที่นำเสนอผ่านรูปภาพ วิดีโอ เสียง ที่เหมาะสมกับสินค้าและแบรนด์

DIGITAL MARKETING

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย และเพิ่มรายได้ รวมไปถึงการจัดทำโฆษณา การตั้งวัตถุประสงค์ของการทำแคมเปญโฆษณา ควบคุมงบประมาณ และติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด

PRODUCTION

สร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์สู่การเป็นแบรนด์ที่น่าจดจำ สร้างความแตกต่างด้วยการผลิตสื่อที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การผลิตรูปภาพ และวิดีโอ เพื่อผลิตสื่อและโฆษณาออกมาได้ตรงใจ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และตอบวัตถุประสงค์ของแบรนด์

DEVELOPMENT

การนำเสนอสินค้าและบ่งบอกตัวตนของแบรนด์ ผ่าน “เว็บไซต์” อีกหนึ่งช่องทางที่เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด ที่สร้างการรับรู้ การให้ความข้อมูล การเพิ่มโอกาสในการขาย พร้อมยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด