fbpx

GOOGLE ADVERTISING

Google Advertising การโฆษณาออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากที่สุด โดยสามารถทำได้หลากหลายวิธีตามความต้องการ เพื่อจุดประสงค์และเป้าหมายของการโฆษณาที่เหมาะสม

Search Engine Marketing (SEM)

ช่วยให้เราวางแผนธุรกิจให้ออกมาชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานกับระบบ Keyword ซึ่งส่งผลต่อลูกค้าโดยตรง ผ่านกระบวนการคัดเลือก Keyword ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ หรือเนื้อหาเว็บไซต์ และองค์ประกอบต่างๆ

Search Engine Optimization (SEO)

การปรับแต่งบทความ เว็บไซต์ ให้มีการเกี่ยวข้องกับการทำงานของ Search Engine โดยเป้าหมายของการทำ SEO คือ บทความ หรือเว็บไซต์ของคุณปรากฏในลำดับต้นๆ ของการค้นหา เพื่อเพิ่มอัตราผู้เข้าชมเว็บไซต์ในปริมาณที่มากขึ้น

Google Display Network (GDN)

การนำส่งโฆษณาให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งค่าไว้ เน้นไปในแนวทางการทำ Brand Awareness เป็นส่วนใหญ่ เพื่อต้องการให้เกิดภาพจำต่อสินค้า ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักในระยะเวลาที่รวดเร็ว

YouTube Advertising

การทำโฆษณาอีกประเภทหนึ่งในระบบ Google Ads แต่จะใช้วิดีโอในการอัปโหลดขึ้น YouTube ในการทำโฆษณา

รับ Media Plan หรือคำปรึกษาฟรี !