fbpx

FACEBOOK ADVERTISING

นั้นมีการโฆษณาที่ครอบคลุมหลายรูปแบบ ตั้งแต่การโฆษณาเว็บไซต์ โปรโมทโพสต์ โปรโมทเพจ ซึ่งใน Facebook มักนิยมขายสินค้าโดยการเปิดเพจ เป็นร้านค้า งานต่างๆ ทำให้การโฆษณาจึงอยู่ที่การโปรโมทเพจ หรือโพสต์

Facebook / Instagram In-Feed Ads

โฆษณาที่จะขึ้นคั่นในระหว่างที่กำลังเลื่อนดู Feed เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างภาพจำให้กับแบรนด์ ส่งเสริมให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก, ตอบโจทย์ต่อผู้ที่กำลังสนใจ หรือค้นหาสิ่งของประเภทเดียวกันกับแบรนด์

Facebook / Instagram Story Ads

โฆษณาที่เกิดจากฟีเจอร์ยอดฮิตของ Facebook และ Instagram สามารถเป็นได้ทั้งรูปภาพ ข้อความ และวิดีโอ เพื่อกระตุ้นให้เกิดภาพจำหรือเกิดยอดขาย

Facebook / Instagram Messenger Ads

การทำโฆษณาส่วนใหญ่ไปที่กลุ่มเป้าหมายที่ติดตามอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสตัดสินใจในการซื้อมากยิ่งขึ้น

Facebook Audience Network

Ad placement ตำแหน่งการแสดงผลโฆษณาประเภทหนึ่ง จะไปแสดงอยู่บนแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ ที่เพื่อให้โฆษณาไปแสดงอยู่ในตำแหน่งต่างๆ

รับ Media Plan หรือคำปรึกษาฟรี !