fbpx

INFLUENCER MARKETING

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ เพราะสามารถช่วยสร้างได้ทั้งการรับรู้แบรนด์ จนกระทั่งช่วยกระตุ้นยอดขาย
กลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ คือกลยุทธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ คือการเลือกคนที่ใช่ มาช่วยสานสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ ทำให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำมากขึ้น
สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ เหมือนการตลาดแบบปากต่อปาก
ขยายกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด แถมกระจายกลุ่มลูกค้า ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่
กระตุ้นยอดขาย ให้สามารถปิดการขายได้อย่างแท้จริง
โดยให้บริการตั้งแต่ วางแผนกลยุทธ์ เสาะหา Influencer หรือ KOL ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแต่ Nano influencers ,Micro influencers, Macro influencers และ Mega หรือ Celebrity Influencers พร้อมสานสัมพันธ์กับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่เลือกใช้บริการ และส่งรายงานผลลัพธ์เพื่อวัดประสิทธิภาพ

รับคำปรึกษาฟรี !