fbpx

DEVELOPMENT

WEB
DEVELOP

เรามีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ลูกค้ารู้จัก จดจำแบรนด์ และเลือกซื้อสินค้าและบริการของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของความแตกต่างและโดดเด่น จากคู่แข่งด้วยลักษณะเฉพาะของแบรนด์ที่ต้องการจะสื่อให้ลูกค้าเห็นผ่าน ‘เว็บไซต์’ การทำการตลาดจะส่งผลให้ ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Sakaya 146 Web Development
  • รองรับการทำ SEO (Search Engine Optimization) เว็บไซต์ที่รองรับการทำ SEO แบบครบวงจรจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณได้มากขึ้น
  • มีระบบหลังบ้านที่ใช้งานได้ง่าย สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพราะเว็บไซต์ที่ดี ไม่ได้ทำครั้งเดียวและจบ แต่จะต้องมีการอัปเดตและพัฒนาให้ทันเทคโนโลยีและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

LINE API
DEVELOP

เรามีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ลูกค้ารู้จัก จดจำแบรนด์ และเลือกซื้อสินค้าและบริการของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของความแตกต่างและโดดเด่น จากคู่แข่งด้วยลักษณะเฉพาะของแบรนด์ที่ต้องการจะสื่อให้ลูกค้าเห็นผ่าน ‘เว็บไซต์’ การทำการตลาดจะส่งผลให้ ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Front-End (LIFF)

  • Register
  • Login
Back-End (CMS)
  • Doctor approve access
  • Doctor info
  • Broadcast message
  • Rich menu setting
  • Auto reply messages
  • User management

LINE Messaging API เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมเครื่องมือเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพการแช็ตของ LINE เช่น เชื่อมกับโปรแกรมรวมแชทของ LINE กับโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น การเชื่อม LINE Messaging API กับเครื่องมือที่ต้องการ ช่วยทำให้ธุรกิจตอบโจทย์การบริการลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

รับคำปรึกษาฟรี!

Contact

Address : 1165-1177 Room B3, 3rd Floor Rim Thang Rotfai Paknam Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110

Contact

Address : 1165-1177 Room B3, 3rd Floor Rim Thang Rotfai Paknam Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110